„9 срещи“ е едно пътуване. Доколкото всяка среща е именно това: пътуване, в което с всяка дума се приближаваме до нечия история, гледна точка, преживяване и емоция.

Започнахме това пътуване като задавахме въпроси, идващи от нашия личен интерес към темата за самотата и нейните проявления. Какво е самотата? Как е свързана тя с липсата на здрави общности? В кои моменти се появява? Има ли хора, които я изпитват по-често?

Въпросите ни, както и групите хора, към които се насочихме, създадоха очакване за определени отговори. Но се оказа, че хората, които срещахме, имаха да кажат нещо много повече от тези възможни отговори.

Каним ви да се включите в това пътуване, в което се свързваме с истински истории и продължаваме да изследваме как възприемаме самотата, имаме ли достатъчно думи за нея и как натиска да бъдем щастливи, силни и независими понякога може би измества възможността да бъдем уязвими.

Посетете онлайн инсталацията: http://ninemeetings.com/installation_bg

Проектът се изпълнява в рамките на Tandem Ukraine.

Start typing and press Enter to search