Проектът “Meal to Share” (“Споделена трапеза”) има за цел да свърже чужденците и местните хора чрез храна. 

“Meal to Share” предоставя възможност за по-добро социално сближаване между различни общности в града чрез фасилитирани общностни вечери в София, България.

Преди всяка вечеря участниците – приблизително половината от които са местни хора, а другата половина – мигранти, са поканени да донесат ястие, което да споделят с останалите гости. Чрез фасилитирани дискусии и емпатично ориентирани разговори, участниците биват насърчавани да разговарят един с друг, споделяйки истории за храна и принадлежност.

Партньори: Фабрика за идеи
Финансираща организация: Държавен департамент на САЩ

Start typing and press Enter to search