Проект “Deaf Chef” разработва и осъществява иновативен модел, създаващ възможност за пълноценна среща между глухи и чуващи хора, в която глухите могат да разгърнат потенциала си и да влязат в лидерска роля, развивайки различни умения и създавайки нови социални връзки. 

Основната цел на проекта е да осигури възможност за среща и запознаване с начина на живот на глухите, културата на глухата общност, нейното богатство и потенциал.

Проектът също така цели да започне процес, в които глухи и чуващи могат да създават и използват повече пространства за една автентична среща, в която да разширят социалните си контакт с представители на различни групи.

Проектът е насочен към изследване на възможностите на включване на младите хора в дейности в ресторантьорския бизнес. Това би позволило дългосрочно осъществяване на срещи между чуващи и глухи, в които те могат да учат повече едни за други и да увеличават броя на използващите жестов език. 

В проекта срещите се осъществяват в поредица от събития, които включват:

  • Вечери с водено от глухи съвместно готвене 
  • Събития с предварително приготвени ястия 
  • Финално събитие – за представяне на ползвания в проекта модел на работа и бъдещи възможности за среща между глухи и чуващи 

Проект „Deaf Chef“ е финансиран от Столична община, програма „Социални иновации“. Осъществява се от Фондация „Мийтинг Пойнтс“ в партньорство с МОГА – Младежка организация на глухите активисти и с подкрепата на Фондация „Заслушай се“.

Start typing and press Enter to search