През последните десетилетия глобализацията несъмнено повлия на нашите общества с въздействието си върху културите и социалните промени. Сега повече от всякога се питаме как можем да запазим и поддържаме живо богатството на нашето нематериално културно наследство – родните диалекти, песни, приказки, майсторство и кухня.

Как можем да създаваме нови автентични връзки използвайки артистични практики?

Как нови практики могат да се свържат със стари традиции, за да се създадат пространства за диалог, в който говорим за живота в селата? Такъв, какъвто е в момента?

Как можем да използваме артистични практики, за да преодолеем нарастващото разделение между градско и селско, като същевременно творчески предаваме ендемичните знания на изолирани райони?

Как можем да дадем възможност на местните общности да станат съ-творци на автентично художествено съдържание?

В рамките на проект konserve осъществихме две работилници, по време на които, заедно с наши съмишленици от цяла Европа потърсихме отговори на тези въпроси.

В резултат от срещите и отворена покана за събиране на добри практики, създадохме дигитален архив и публикация.

Проект konserve се осъществи в партньорство с турската организация KARANTINA в рамките на Civil Society Exchange 2020-2021. Проектът е финансиран със съдействието на Mitost, Istanbul Bilgi University, Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi и Stiftung Mercator.

Start typing and press Enter to search