Unsilenced

В проект “Unsilenced” създаваме пространство за среща – между глухи и чуващи, между българския и българския жестов език, между индивидуални и групови култури – на чуващите и на глухите хора.

Чрез поредица от работилници, водени от глухи и чуващи фасилитатори, заедно с участниците изследваме темите за себеизразяването, идентичността, човешките права и правото на глас, езика. Накрая това изследване ще доведе до създаването на визуално послание и колективна история, изобразена на съвременен стенопис в центъра на София.

Стенописът ще бъде създаден от Albena Limoni и Костадин Кокаланов през месец септември 2021.

Проектът от една страна предоставя възможност за срещи, а от друга създава платформа, чрез която глухите могат да споделят както своите  нужди, така и силните си страни и нещата, с които се гордеят. 

Също така, чрез дейностите адресираме силната нужда от разпознаване и валидиране на жестовия език.  Българският жестов език е самостоятелен, автономен и естествен език с пълноценни  лингвистични параметри, който функционира със своя собствена граматика, със собствени  правила и жесторед. Необходимо е да се представя и популяризира ролята на жестовия език сред чуващите и глухите.

Проектът се осъществява от Фондация “Мийтинг пойнтс”, в партньорство със “Заслушай се”, “МОГА”, “Visionary”, с подкрепата на Национален фонд “Култура”, програма “Социално ангажирани изкуства”.

Most Recent Projects

Start typing and press Enter to search